Wednesday, November 27, 2013

Born to fly...


Zion National Park

Photograph by Hy Hoang

Tháng Sáu Trời Mưa

Photograph by Ngô thị Thanh

Nắng Cuối Ngày

Xin giới thiệu tập ảnh "Nắng Cuối Ngày" do nhóm ảnh Sacramento thực hiện.

Nắng chiều còn vương.

      Xin giới thiệu tập ảnh "Nắng Chiều Còn Vương" do nhóm ảnh Sacramento thực hiện.

Tăng Thanh Hà hư ảo trong bộ ảnh 'Rừng xưa'

tang-thanh-ha-8-6832-1382416312.jpg
Bộ ảnh lịch mới nằm trong dự án từ thiện "Áo trắng" của Phạm Hoài Nam.