Thursday, May 24, 2018

                HÌNH ẢNH MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 88 ANH ĐẶNG ĐỨC CƯƠNG
                   và của HỘI ANTS SACRAMENTO CHIA SẺ TRONG THÁNG 5 2018.