Sunday, August 24, 2014

Bên Bến Sông Buồn

Thơ: " Bên Bến Sông Buồn "  của Giang thiên Tường
Nhạc  Nguyễn Tuấn  Ca sĩ  Diệu Hiền.