Photoshop


-
How Many Photos Has My Camera Taken?
-

http://www.youtube.com/watch_popup?v=b2ffR6JK2CM
?rel=0&modestbranding=1&autoplay=1&controls=0
youtube-embed-tip
RGB=0xD0E2F3

Picasa Web Albums

Embed Picasa Web Albums Slideshow - Blogger Templates 

How to add categories in Blogger or Blogspot 

Inserting Google Docs to Blogger 

Create Categories on the Top of Your Blogger Blog

  Tethered capture lightroom 3

http://www.youtube.com/v/xYULXchSTl0&hl=en_US&fs=1?rel=0;autoplay=1

http://www.youtube.com/watch?v=uEnLcyZzd5c

http://www.youtube.com/watch?v=Xm3IdZ3fa50

Simple Adobe Lightroom 3 Makeover 

http://www.youtube.com/v/3xhmPNo7R7A&hl=en_US&fs=1?rel=0;autoplay=1

Lightroom 2 Tutorial - Soften Skin

http://www.youtube.com/v/Ahrmz5o_1yo&hl=en_US&fs=1?rel=0;autoplay=1

Noise Reduction in Adobe Photoshop Lightroom 3 

http://www.youtube.com/v/LMdjZ7zNM5M&hl=en_US&fs=1?rel=0;autoplay=1

Adobe Photoshop Lightroom 3 : Eye Makeover 

http://www.youtube.com/v/WPX82zQ4kFg&hl=en_US&fs=1?rel=0;autoplay=1

--Lightroom Work Flow Enhancing Eyes 

--Lightroom Quick Tip: Removing Rosacia

--Lightroom Work Flow Removing Blemishes 

--Photoshop - Soften Skin with Surface Blur 

--A Quick Lightroom Tip

--On Location with PocketWizard

--Lightroom QuickTips No 3 - Identity Plates

--Natural Looking Vignettes in Lightroom 3

--Adjustment Brush in Lightroom 3 

--Lens Correction Adobe Photoshop Lightroom 3

GreenScreen

Digital Darkroom articles by Diane Miller:

2 comments:

 1. Thành Nhân – Quản Lý
  -------------------------------------------------------------------
  • Xem chi tiết về Chụp ảnh cưới tại Mũi Né theo xu hướng hành trình kỷ niệm
  • Hoặc Chup anh cuoi tai Mui Ne theo xu huong hanh trinh ky niem

  ReplyDelete
 2. thank you for sharing
  Tiến Đạt – Nhân viên giao dịch
  -------------------------------------------------------------------
  Xem chi tiết về Gợi ý chọn nhạc nền Đám Cưới cho Cô Dâu Chú Rể
  Hoặc ki Goi y chon nhac nen Dam Cuoi cho Co Dau Chu Re

  ReplyDelete