Sunday, August 23, 2020

                               HÌNH ẢNH CHIA SẺ TRONG THÁNG 08 - 2020

                                                                      của

                                       HỘI ẢNH NGHỆ THUẬT SACRAMENTO

                                                                      oOo 

CUONG DANG PHOTOGRAPHY :      
                    

LÊ  ĐÌNH & MY TRAN LE PHOTOGRAPHY :
ANHTUYET LE PHOTOGRAPHY :


TO MAI LE PHOTOGRAPHY : DUC KHANG PHOTOGRAPHY : 

NGOC THACH PHOTOGRAPHY :

Old Man at Hidden Falls

Lắng Nghe Tiếng Suối

Nét Buồn Giai NHân

Nét Cằn Cổi

Woman


THI TANG PHOTOGRAPHY :
THANH  PHOTOGRAPHY :TAN TRUONG PHOTOGRAPHY : 
THANK YOU !