Sunday, May 26, 2013

Thác Bản Giốc

Thác Bản Giốc Cao-Bằng Lạng-Sơn Photo by Duckhang
Ruộng lúa chạy thẳng đến chân Thác, đây là đất Việt Nam bên trái tấm hình.
Các bè có treo các áo phao lấm tấm màu đỏ phía xa bên phải dòng nước là của Trung Quốc.
 Cột mốc biên giới được xây dựng tại Thác.
 Các du khách Viet Nam.
Thác nhỏ phụ của Viet Nam_xa xa là Thác chính được chia làm hai Viet Nam và Trung Quốc.
 Tôi Nguyễn Đức Khang mặc áo vàng, vác máy ảnh đang đi trên phần đất Viet Nam.  Bờbên kia các bè Trung Quốc có đeo các áo phao màu đỏ.

Toàn cảnh Thác Bản Giốc. Bờ bên tay phải, Trung Quốc đã xây dựng nhà nghỉ, khu vui chơi.


 Thác nhỏ của Viet Nam.
 Ngưdân Việt Nam câu cá trên Thác, người bạn của tôi đã leo lên tận nơi_uống rượu và nói chuyện với anh ta.
 Bè Trung Quốc đi sang cả bờ VN.
Bè VN không được vượt qua bờ của Trung Quốc.
Bến bè Viet Nam (trông tang thương quá)
Ba chiếc bè của Trung Quốc giăng hàng ngang trên dòng nước.
 Bè mái nhà màu xanh là Bè Việt Nam.

Bè mái cong dưới có treo áo phao màu đỏ là Bè Trung Quốc.


No comments:

Post a Comment