Wednesday, April 26, 2017

HÌNH ẢNH CHIA SẺ TRONG THÁNG 4 - 2017 của HANT SACRAMENTO.


Thursday, February 2, 2017

Snow in Yosemite Jan 2017


                         Snow in Yosemite Jan 2017
                                                                  Photo by Tan Truong

Monday, January 9, 2017

        Hình ảnh chia sẻ trong buổi họp mặt Tháng 1 năm 2017
                                     của HANT Sacramento.


Monday, November 28, 2016

                        Hình ảnh chia sẻ trong buổi họp mặt tháng 12-2016
                                        của HANT Sacramento.

Sunday, November 20, 2016

                                                  2016 AIRSHOW IN SAN FRANCISCO
                                                                Tan Truong Photography