Friday, May 10, 2013

Mẹ


 Thơ: Lương Túy Vân - Nhac: Mai Phạm - Hòa Âm: Minh Mẫn - Tiếng hát: Triệu Yên - Thu âm: Đức Luân Studio

pic
pic


No comments:

Post a Comment