Tuesday, July 3, 2012

Antelope Canyon

Photograph by Tan Truong

Antelope Canyon

1 comment:

  1. Hình ãnh có CHIỀU SÂU như LÒNG NGƯỜI cầm máy khi THU NHIẾP ngoại cảnh để diễn đạt nội tâm sâu kín và trùng phức của những ngõ ngách không bộc bạch bằng lời...

    ReplyDelete