Sunday, July 29, 2012

Ánh Sáng Truyền Thân
tiền thân là ánh sáng
rơi trên nhũ tương gầy
hạt nhân sinh bén mộng
tiềm ảnh hiện từ đây

suy tư là thức nghiệp
thấu kính tinh luyện qua
hoát nhiên bừng đại ngộ
trong phần nghìn sát na

tiếp vật kính bắt mắt
thu quang phổ bảy màu
chân lý ghép âm bản
tự họa chân dung say

phơi ánh sáng trên giấy
phóng tài hoa qua phim
trăm năm một chớp sáng
tình như nước triều lên

hồn xưa rong cổ miếu
trơ gạch đá nghìn năm
chao mờ hơi thở nhẹ
xa tít cõi niết bàn

trải lòng sông biển rộng
pha ánh sáng trăng đêm
cung kiếm, hề, thơ rượu
hoen tóc úa bên thềm

thuận sáng rọi dĩ vãng
đốt hiện tại sa
tương lai chừng lãng đãng
réo gọi hồn thiên thu
 -

Võ Thạnh Văn
1984
 
Từ trái: Trần Cao Lĩnh, Võ Thạnh Văn, Nguyễn Huy Trực, Nguyễn Bá Khanh
                (Hình chụp bởi  Nguyễn Ðức Cung)


---------

No comments:

Post a Comment