Saturday, April 14, 2012

Blue EyesBlue Eyes 
Photograph by Thi.T
-

3 comments:

 1. Chụp CHÂN DUNG là lý tưởng hóa nhân vật đứng trước ống kiếng. Trong BLUE EYES, chẳng những TĂNG THI đã lý tưởng hóa người đẹp... mà qua bàn tay phù phép, Nhiếp Ảnh Gia còn có khả năng làm cho đối tượng trở thành MỸ NHÂN...

  ReplyDelete
 2. Trong bộ môn Nhiếp Ảnh, chụp CHÂN DUNG đòi hỏi một kỷ thuật già dặn và cao độ nhất... Nhiếp ẢNh Gia TĂNG THI đã thành công thực sự trên lãnh vực khó khăn nầy...

  ReplyDelete
 3. Hùng Vũ, San Jose.November 20, 2013 at 3:56 PM

  Người ta nhận thấy ranh giới giữa nhiếp ảnh và hội họa đã bị xóa mờ đi ở một số tấm chân dung của NẢG Tăng Thi, tạo nên những bức ảnh đẹp lung linh như tranh vẽ...!

  ReplyDelete