Tuesday, July 15, 2014

Ước Hẹn Đầu Non


ƯỚC HẸN ĐẦU NON
Sáng ra ngồi đỉnh núi
Mây trắng ngang lưng trời
Trăm năm dù có vội
Sông nước một dòng trôi.
PHÙNG QUÂN1 comment: