Tuesday, May 8, 2012

Photograph by Tan Truong


Chiều trên phá Tam Giang

Mưu Sinh

 
Cô hàng nhỏ biển hồ
Chốn tạm dung

Cồn Hến chiều mưa

Cõi RiêngHãy Ngủ Đi Em

Chuyển Kiếp

Công Viên Mùa Thu

Con Đường Mùa Thu

--------------

No comments:

Post a Comment