Thursday, July 22, 2021

 

                          HÌNH ẢNH CHIA SẺ TRONG THÁNG 07 - 2021

                                                                 của

                                  HỘI ẢNH NGHỆ THUẬT SACRAMENTO

                                                                  oOo


CUONG DANG PHOTOGRAPHY :  

                       

MY TRAN LE PHOTOGRAPHY :ANHTUYET LE PHOTOGRAPHY : 
TO MAI LE PHOTOGRAPHY :


DUC KHANG PHOTOGRAPHY : 

NGOC THACH PHOTOGRAPHY : 

DUC PHAN PHOTOGRAPHY : 


THI TANG PHOTOGRAPHY : 

THANH PHOTOGRAPHY :


TAN TRUONG PHOTOGRAPHY :

                                                              THANK YOU 


1 comment:

  1. Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười 😁😁😁.

    ReplyDelete