Monday, January 12, 2015

Ừ THÔI MÀ CŨNG PHẢI


Ừ THÔI MÀ CŨNG PHẢI
Những hạt tuyết trên cao bỗng dưng về thành phố
Giấc mơ xanh hôm xưa đã nay màu cỏ úa
Trên cánh đồng cuống rạ những ngày thơ
Dấu chân em tuyết xóa
Quấn quít những không ngờ
Anh dọ dẫm một phương trời vô định
Để bây giờ cuối đời ngồi thanh tịnh
Nhủ lòng nghe lại chút âm quen
Có những điều vẫn nhớ lại quên quên.

Ừ thôi mà… cũng phải!
Sẽ chẳng còn chi mà ái ngại
Những hạt tuyết trên cao vẫn thường khi trở lại
Cánh đồng cuống rạ lúc nương dâu.


PHÙNG QUÂN
Hàng Gió 2015.


No comments:

Post a Comment