Thursday, September 17, 2015

Angels Will Watch Over You

 
Angels Will Watch Over You - Wittydud


TƯƠNG TƯ MƯỜI BẢY
Cô kia cô ở cùng đường
Chiều chiều tôi thấy cô thường đi qua
Nhà tôi dưới bóng cây già
Trông cô bé nhỏ thật là dễ thương
Hỏi lòng xem có tơ vương
Sao chiều cứ đứng bên tường chờ mong
Chờ mong đôi má cô hồng
Đôi môi cô đỏ cho lòng yên vui
Nào đâu ước chuyện lứa đôi
Cành đào trước ngõ còn mời gió đông
Sang xuân mới trổ nụ hồng
Tương tư cũng chỉ tần ngần ấy thôi.


 
PHÙNG QUÂN
Ngày ấy quê nhà


 


1 comment:

  1. Hello, lâu lâu xem được tác phẩm độc đáo,chọn lọc công phu thật,kỹ thuật làm rất lôi cuốn người xem.

    ReplyDelete