Friday, November 1, 2013

Săn Ảnh Lá Vàng tại Hope Valley - Oil painting by Hoàng Hy

Các bạn,
Luôn luôn là kẻ đi sau, mãi đến 24 October chúng tôi, bọn "Tứ nhân lang bang", NTTùng, TKSa, NToàn và HHy, mới đi Hope Valley với chỉ một chút hy vọng nhìn thấy lá vàng rơi rụng trên mặt đất lạnh mà thôi. May mà trời cũng còn thương và cây còn mến nên chúng tôi không những được nhìn lá vàng trên cỏ mà còn được chụp những lá thu vàng cuối cùng còn sót lại trên cây tại vùng này.
Và đây tôi xin gửi vài hình ảnh riêng tôi đã chụp được, sau khi chuyển qua oil painting, để các anh chị xem cho vui. Kính ! 
Hoàng Hy.

No comments:

Post a Comment