Wednesday, October 23, 2013

Lê Văn Khoa, Âm Nhạc và Dân Tộc

Video trình bày sự cống hiến của nhạc sĩ Lê Văn Khoa cho nền âm nhạc Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua. Video cũng giới thiệu buổi tổ chức khá quy mô để mừng sinh nhật 80 của nhạc sĩ Lê Văn Khoa và ra mắt cuốn sách đồ sộ do thân hữu thực hiện trong 4 năm qua. 
 Sẽ tổ chức lúc 7PM ngày 23-11-2013 tại:
La Mirada Theatre
14900 La Mirada
La Mirada, CA 90638 Blvd.

No comments:

Post a Comment