Saturday, December 7, 2013

Fall color and early snow at Bishop - Photograph by Ngô thị Thanh

1 comment:

 1. Kính chị Thanh,
  Xem hình của chị tôi không biết nói gì hơn là đề mấy câu thơ:
  Thu chưa trọn vàng sao đông vội đến,
  Nắng chiếu sau màu lá quá nên thơ!
  Tuyết đêm qua trắng xóa như giấc mơ
  Hòa nắng sáng tưởng trùng dương gợn sóng.
  Githéa Hoàng Hy,

  ReplyDelete