Thursday, August 15, 2013

Ảnh chụp trông như tranh thủy mặc - Don Hong-Oai

Sử dụng một phong cách được gọi là pictorialism (ảnh chụp mang phong cách hội họa), nghệ sĩ Don Honh-Oai đã sáng tạo ra một loạt bức ảnh trông giống như tranh thủy mặc truyền thống của Trung Quốc.

Một số tác phẩm tuyệt đẹp của Don Honh-Oai Ảnh: Odditycentral
Mỗi tấm ảnh của ông là sự kết hợp của nhiều âm bản khác nhau, phóng lên cùng một tấm giấy ảnh, tạo ra những tác phẩm không thể tìm thấy ngoài đời thật. Các cảnh quan đơn sắc ấn tượng trong ảnh của Don Honh-Oai được tạo ra bằng cách sử dụng cọ vẽ đơn giản và mực in, kết hợp những hình thức nghệ thuật khác nhau ( thơ, thư pháp và hội họa ).
Để cho giống với phong cách truyền thống Trung Quốc, Don Honh-Oai cũng sử dụng thư pháp và con dấu trên các bức ảnh của mình.
Don Honh-Oai qua đời vào năm 2004, ở tuổi 75, tại San Francisco, để lại một khối lượng đáng kinh ngạc các tác phẩm theo phong cách pictorialism. Các tác phẩm này đã trở nên rất phổ biến vì nó hoàn toàn chinh phục thế giới nghệ thuật.
 
Don Hong-Oai
 
Don was born in Canton, China in 1929 and spent most of his life in Vietnam. As a young boy in Saigon he apprenticed at a photography studio. When he was not at the studio, he traveled and took photographs of the landscape. He stayed in Vietnam through the war, but fled by boat to California in 1979. He lived in San Francisco’s Chinatown where he had a small darkroom to create his photographs. While living the US he returned to China every few years to make new negatives. Only in the last few years of his life was his work discovered by a wider public, and he was kept very busy making prints for collectors across the US and elsewhere. Don died in June 2004.

The photographs of Don Hong-Oai are made in a unique style of photography, which can be considered Asian pictorialism. This method of adapting a Western art for Eastern purposes probably originated in the 1940s in Hong Kong. One of its best known practitioners was the great master Long Chin-San (who died in the 1990s at the age of 104) with whom Don Hong-Oai studied. With the delicate beauty and traditional motifs of Chinese painting (birds, boats, mountains, etc.) in mind, photographers of this school used more than one negative to create a beautiful picture, often using visual allegories. Realism was not a goal.

Don Hong-Oai was one of the last photographers to work in this manner. He is also arguably the best. He has won hundreds of awards given by photography societies throughout Asia and by international juries of Kodak and Nikon.

No comments:

Post a Comment