Monday, July 22, 2013

Hope Valley

Hope Valley - South Lake Tahoe
Mùa thu trên thế gian này đối với tôi là một tuyệt tác của thiên nhiên, như khi Thượng Đế tạo ra con người là tuyệt tác của Ngài vậy. Nếu mùa thu được dùng như biểu tượng của sự ra đi hay sự chia lìa của một kiếp người hay một đời lá mong manh, chóng tàn phai, mới đó, lá còn xanh tươi, mà nay đã úa vàng lìa cành. Trong bối cảnh buồn của mùa thu ở vườn Luxemburg với ngập xác lá vàng rơi. Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu đã viết bài "Mùa thu không trở lại" để nói lên nỗi sầu tan tác của ông. 

" Em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại
Em ra đi mùa thu, sương mờ giăng âm u
Em ra đi mùa thu, mùa thu không còn nữa
Đếm lá mùa thu, đo sầu ngập tim tôi…"

Hope Valley - South Lake Tahoe
14255 California 88
Markleeville, CA 96120Interactive map: Fall leaves

No comments:

Post a Comment