Wednesday, June 19, 2013

Bald Eagle - Photograph by Nguyễn Văn Chu

Photograph by Nguyễn Văn Chu

1 comment:

  1. Lâu lắm rồi nay lại được xem những cánh chim đại bàng của anh.

    Thật là đẹp, những cánh chim soải thẳng bay vút lên cao hùng dũng đẹp lắm anh Chu.
    Chúc mừng anh.

    Khang đức Nguyễn

    ReplyDelete