Wednesday, August 1, 2012

Photograph by Nguyễn Văn Chu

Morning Flight
Oriol feeding the Young
Blue Heron's Catch
Flowers Delivery

Heron in the Fall
Egret

-

-

  Egrets Meeting
 
Ngắm Trăng
 
 Hammond's Flycatcher
 
 Wood Duck


-

1 comment:

  1. Tác giả đã dành nhiều ưu ái cho thiên nhiên...

    ReplyDelete